Podsumowanie spotkania przedstawicieli agencji antydopingowych w Dublinie

Komunikat prasowy · Przedstawiciele narodowych agencji antydopingowych (NADO) wprowadzają pilne reformy w ślad za drugim raportem McLarena · W reakcji na drugi raport McLarena przedstawiciele wzywają do wyłączenia rosyjskich organizacji sportowych z wszystkich zawodów międzynarodowych – do czasu wprowadzenia znaczących reform wszyscy zawodnicy będą startowali jako osoby niezrzeszone · Przedstawiciele wezwali także do odebrania Rosji Read more about Podsumowanie spotkania przedstawicieli agencji antydopingowych w Dublinie[…]