30.06.2017

O nas

Historia | Misja | Struktura | Skład Rady | Zespół


Ustawą o kulturze fizycznej z dnia 3 czerwca 1984 r. zabroniono stosowania w sporcie środków farmakologicznych i innych substancji dopingowych. W dniu 16 listopada 1989 r. minister Spraw Zagranicznych Rządu Rzeczypospolitej Polskiej podpisał Konwencję Antydopingową Rady Europy. Konwencję tę 3 lipca 1990 r. ratyfikował Prezydent RP. Konwencja jest kompleksową, międzynarodową umową, której celem jest zwalczanie stosowania niedozwolonych środków i metod przez sportowców. Podpisanie i ratyfikowanie konwencji oznacza, że władze Rzeczypospolitej Polskiej przyjęły na siebie odpowiedzialność za zwalczania dopingu w naszym kraju.

Więcej

Misja

Zawodnik jest dla nas zawsze najważniejszy. Nasze starania i ciężka praca ukierunkowane są na osiągnięcie równej rywalizacji sportowej. Walczymy o to, żeby wszyscy zawodnicy byli przeświadczeni, iż sukces można osiągnąć jedynie dzięki ciężkiej pracy i własnemu talentowi, gdzie ciężka praca to 95 % a talent 5%. Droga na skróty zawsze wiąże się z porażką. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy osiągnięcie medalu za wszelką cenę w świadomości, że osiągnęło się go w sposób nieuczciwy wobec swojego organizmu, swoich bliskich i ludzi którzy podziwiają osiągnięcia sportowe jest właściwą drogą? My wiemy, że nie. Wiemy więcej – że osoba, która stosuje doping musi zapłacić wysoką cenę, cenę zdrowia, pieniędzy, sławy i dobrego imienia. Według nas to cena zbyt wysoka.

Zadania Polskiej Agencji Antydopingowej

Badania antydopingowe
Działalność edukacyjna
Działalność informacyjna
Współpraca międzynarodowa
Rozwiązania prawne

Struktura

Polska Agencja Antydopingowa jest organizacją odpowiedzialną za planowanie i realizację programu antydopingowego w Polsce. Agencja jest jednostka budżetową nadzorowaną i finansowaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Agencja składa się z Plenum Agencja, Prezydium Agencji, Biura Agencji, Zespołu Planowania Badań i Oceny Wyników Próbek Biologicznych oraz Komitetu TUE.

Plenum Agencji wyznacza kierunki polskiej polityki antydopingowej w ramach działań wyznaczonych ustawą o sporcie kwalifikowanym. Jest to ciało, w skład którego wchodzą znamienici członkowie powoływani przez ministra właściwego do spraw sportu. Pracami Plenum kieruje Przewodniczący Agencji wybierany bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków. Plenum zbiera się co najmniej 4 razy do roku. Członkami Agencji są osoby reprezentujące różne zawody z dziedzin: sportu, biologii, prawa oraz medycyny.

Prezydium Agencji obraduje między posiedzeniami Plenum Agencji, wykonuje zadania Plenum z wyłączeniem opracowań przepisów prawnych oraz planu finansowego Agencji.

W skład Biura Agencji wchodzą Sekretariat, Wydział Zarządzania Badaniami oraz stanowisko Głównego Księgowego. Biuro Agencji pełni rolę wykonawczą i administracyjną w zakresie przewidzianym regulaminem i ustawą o sporcie kwalifikowanym. Pracami Biura Kieruje Dyrektor Biura Agencji.

Sekretariat Biura Agencji zapewnia obsługę administracyjną zarówno jak i innym jednostkom organizacyjnym Agencji.

Jest to kluczowa komórka organizacyjna, której podstawowymi zadaniami są: przeprowadzanie badań antydopingowych, pozyskiwanie informacji o miejscach pobytu zawodników, koordynacja zespołów kontrolujących, zbieranie i archiwizowanie wyników badań, oraz analiza wyników badań. Pracami Wydziału kieruje Kierownik Wydziału Zarządzania Badaniami.

Odpowiedzialny jest za finanse Agencji oraz przygotowywanie projektu planu finansowego.

 

Skład Rady

Aktualny skład Rady Polskiej Agencji Antydopingowej został powołany przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej z dniem 1 lipca 2017 r. W Skład Rady wchodzą:

  • Prof. dr hab. Andrzej Małecki
  • dr Grzegorz Kuczyński
  • Monika Pyrek -Rokita
  • dr Hubert Krysztofiak
  • Tadeusz Senda
  • Wanda Szelachowska-Kluza
  • Michał Witkowski

 

Zespół

Jesteśmy osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnym wieku oraz reprezentującymi różne zawody i pasje. Ta różnorodność wpłynęła na powstanie doświadczonego i dynamicznego zespołu, otwartego na nowe pomysły. Jesteśmy zdeterminowani by nasza praca przynosiła jak najlepsze rezultaty. Uważamy, że do prawidłowego funkcjonowania instytucji takiej jaką jest Polska Agencja Antydopingowa, konieczny jest permanentny rozwój zarówno samej instytucji jak i jej pracowników. Ma to w efekcie bezpośrednie przełożenie na skuteczność naszych działań oraz nasz wizerunek. Zawsze jesteśmy otwarci na nowe pomysły i gotowi wysłuchać zdania innych. Dążymy do zapewnienia zawodnikom możliwości uczestnictwa w zawodach czystych i uczciwych, gdzie ci, którzy przegrywają są pewni, że zwycięzca dopiął swego jedynie dzięki uczciwemu i ciężkiemu treningowi. Co najważniejsze, nie jesteśmy w tym odosobnieni, często spotykamy się z życzliwością i pomocą osób ze świata sportowego. Pozostajemy do Państwa dyspozycji.